Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:             Bankarstvo i osiguranje

Predmet:

Menadžment ljudskih resursa  1. kolokvijum 6. put

Šifra predmeta:

HRM 705  

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Stanković Milivoje

Grupa:

 

Ispitni rok:

Septembarski 1

Datum:

31.8.2017

Vreme:

12:00

Sala:

A

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

1.

2152/11

S

LAZAREVIĆ MILICA

21

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

2.

6211/15

B

BALINOVAC KATARINA

17

 

3.

6101/14

S

MARKOVIĆ BOJANA

17

 

4.

6631/15

B

ŽIVKOVIĆ ĐURĐINA

19

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Marketing i trgovina

5.

6361/15

B

POPOVIĆ BILJANA

17

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Računovodstvo, revizija i porezi

6.

6221/15

B

POPOVIĆ MARIJA

19

 

Datum:                                                                                                Potpis ispitivača: