Rezultati 1. kolokvijuma iz Poslovnih finansija kod prof. struk. studija mr Vesne Marković

Rezultati I kolokvijuma iz Poslovnih finansija rađenog 5.09.2017.

 

R.b

Indeks

Ime i prezime

Broj poena

1.     

8042/15

Jovica Jevtić

0

2.     

6741/15

Đorđe Ašković

0

3.     

6611/15

Ljiljana Matić

0

4.     

6601/15

Nikolina Jakšić

0

5.     

6771/15

Rade Pavlović

5

6.     

3291/08I

Gordana Gavrilović

0

7.     

6631/15

Đurđina Živković

5

8.     

6641/15

Jelena Petaković

5

9.     

6491/15

Aleksandra Radojević

7

10.   

6082/15

Kristina Vasić

2

11.   

6731/15

Nikola Đerić

6

12.   

6042/15

Jovana Ristanović

8

13.   

6141/15

Jelena Jovanović

12

14.   

6171/15

Ivana Jovanović

10

15.   

6251/14

Marija Pavićević

1

16.   

6461/15

Nevena Simić

3

17.   

6201/15

Nataša Arsenović

13

18.   

2191/11

Katarina Lazić

2

19.   

6361/15

Biljana Popović

14

20.   

6351/15

Marina Ilić

5

21.   

6791/15

Aleksandar Pavlović

12

22.   

6531/15

Mirko Manojlović

5

23.   

2132/11

Marija Živković

13

24.   

6621/15

Ružica Lučić

16

25.   

6221/15

Marija Popović

4

26.   

6251/15

Valentina Mijailović

14

27.   

6081/15

Aleksandra Paunović

12

28.   

6891/15

Velinka Đurđević

12

29.   

6421/15

Jelena Rasulić

12

30.   

6091/15

Marijana Vujić

6

31.   

6561/15

Marija Stefanović

14

32.   

2442/08I

Marija Petrić

3

33.