Rezultati 2. kolokvijuma iz Poslovnih finansija kod prof. struk. studija mr Vesne Marković

Rezultati II kolokvijuma iz Poslovnih finansija rađenog 5.09.2017.

 

R.b

Indeks

Ime i prezime

Broj poena

1.     

8042/15

Jovica Jevtić

0

2.     

6741/15

Đorđe Ašković

15

3.     

6771/15

Rade Pavlović

12

4.     

3291/08I

Gordana Gavrilović

0

5.     

6631/15

Đurđina Živković

9

6.     

6641/15

Jelena Petaković

12

7.     

6491/15

Aleksandra Radojević

4

8.     

6082/15

Kristina Vasić

17

9.     

6791/15

Aleksandar Pavlović

10

10.   

6362/12

Boris Vukašinović

15

11.   

6131/15

Jelena Milovanović

9

12.   

6241/13

Nevena Jevtić

5

13.   

6161/15

Marina Marković

8

14.   

6461/15

Nevena Simić

10