Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:             Međunarodna poslovna administracija

Predmet:

Menadžment ljudskih resursa  1. kolokvijum 7. put

Šifra predmeta:

HRM      

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Stanković Milivoje

Grupa:

 

Ispitni rok:

Oktobarski   1

Datum:

14.9.2017

Vreme:

12:00

Sala:

A

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

1.

9051/13

S

TOMIĆ BOJANA

17

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Marketing i trgovina

2.

6681/15

B

MRKONJIĆ NEMANJA

19

 

3.

6361/15

B

POPOVIĆ BILJANA

19

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

4.

6042/15

S

RISTANOVIĆ JOVANA

19

 

Datum:                                                                                                Potpis ispitivača: