Ispitni rok Oktobar 2 – akreditovani i neakreditovani programi

ODOBRAVA SE ispitni rok „oktobar 2“ za šk. 2016/17. za studente akreditovanih studijskih programa i studente koji studiraju po Zakonu o višoj školi, koji će se realizovati od 25. septembra 2017. godine zaključno sa 8. oktobrom 2017. godine.

Studenti mogu prijaviti i polagati sve ispite (podrazumeva se prijavljivanje i polaganje svih pripadajućih predispitnih obaveza za predmet za koji se podnosi prijava za polaganje), uz uplatu troškova u visini iznosa za prijavljivanje u skladu sa Odlukom o troškovima.

Plaćanje naknade troškova iz stava 2. ove Odluke odnosi se na studente koji sami finansiraju svoje školovanje, a takođe i na studente koji studiraju na teret budžeta.

Prijavljivanje ispita za ispitni rok „oktobar 2“ počinje 19.09.2017. godine i traje zaključno sa 23.09.2017. godine u Studentskoj službi Škole, u terminu od 8-15 časova.