Ispitni rok Oktobar 3 – akreditovani programi

  1. ODOBRAVA SE dodatni ispitni rok „oktobar 3“ za šk. 2016/17. godinu za studente akreditovanih studijskih programa, koji će se realizovati od 09. do 15. oktobra 2017. godine.
  2. Studenti mogu prijaviti i polagati sve ispite, uz uplatu troškova u visini od 1.600,00 dinara po prijavljenom ispitu.
  3. Studenti u istom terminu pored završnog dela ispita mogu polagati i predispitne obaveze koje nisu ranije položili, ali ih moraju posebno prijaviti uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa za prijavljivanje predispitnih obaveza u skladu sa Odlukom o troškovima.
  4. Plaćanje naknade troškova iz stava 2. i stava 3. ove Odluke odnosi se na studente koji sami finansiraju svoje školovanje, a takođe i na studente koji studiraju na teret budžeta.
  5. Prijavljivanje ispita za ispitni rok „oktobar 3“ je 7. i 9. oktobar 2017. godine u Studentskoj službi Škole, u terminu od 8-15 časova.