Ispitni rok Oktobar2 – prijava popravnih kolokvijuma i ispita

Oktobarski 2 ispitni rok počinje 25.09.2017. i traje do 07.10.2017.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do 23.09.2017.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).