Izmena rasporeda predispitnih i ispitnih aktivnosti u Oktobarskim ispitnim rokovima

Usled kratkog roka za pripremu rasporeda za ispitne rokove Oktobar II i Oktobar III, u hodu dolazi do više izmena u rasporedu, te molimo studente svih smerova da obavezno provere termine ispita i predispitnih obaveza na koje planiraju izaći, kako u rasporedu, tako i u obaveštenjima za studente.
 
Zahvaljujem se na razumevanju.
 
Ilja Stanišević
pomoćnik direktora za nastavna pitanja