Prijem studenata I godine

 

Prijem studenata I godine organizuje se u petak 29.09.2017. godine. Studentima će se predstaviti mentori studijskih programa i profesori koji će im držati nastavu, prema sledećem rasporedu:

  • Studenti studijskog programa Poslovna ekonomija 11:00 časova, Amfiteatar
  • Studenti studijskog programa Poslovna informatika 11:00 časova, slušaonica br. 15.

Nastava počinje 02.10.2017. godine prema rasporedu nastave koji će biti objavljeni na oglasnoj tabli  i sajtu Škole.

 

U Valjevu, 25.09.2017. godine                           Sekretarijat Škole