Ispitni rok Oktobar 2

  1. ODOBRAVA SE ispitni rok „oktobar 2“ za studente specijalističkih strukovnih studija za šk. 2016/17. godinu, koji će se realizovati od 16. oktobra 2017. godine zaključno sa 28. oktobrom godine.
  2. Studenti mogu prijaviti i polagati sve ispite (podrazumeva se prijavljivanje i polaganje svih pripadajućih predispitnih obaveza za predmet za koji se podnosi prijava za polaganje), uz uplatu troškova u visini iznosa za prijavljivanje u skladu sa Odlukom o troškovima.
  3. Prijavljivanje ispita za ispitni rok „oktobar 2“ počinje 10. oktobra 2017. godine i traje zaključno sa 16. oktobrom 2017. godine u Studentskoj službi Škole, u terminu od 8-15 časova.