Ispitni rok Oktobar 3

  1. ODOBRAVA SE ispitni rok „oktobar 3“ za studente specijalističkih strukovnih studija za šk. 2016/17. godinu, koji će se realizovati od 30. oktobra 2017. godine zaključno sa 04. novembrom godine.
  2. Studenti mogu prijaviti i polagati sve ispite, uz uplatu troškova u visini od 1.600,00 dinara po prijavljenom ispitu.
  3. Studenti u istom terminu pored završnog dela ispita mogu polagati i predispitne obaveze koje nisu ranije položili, ali ih moraju posebno prijaviti uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa za prijavljivanje predispitnih obaveza u skladu sa Odlukom o troškovima.
  4. Prijavljivanje ispita za ispitni rok „oktobar 3“ je 28  i 30. oktobar 2017. godine u Studentskoj službi Škole, u terminu od 8-15 časova.