Rok za predaju završnih radova

Studenti specijalističkih strukovnih studija u obavezi su da, po završetku poslednjeg ispitnog roka tekuće školske godine, predaju završni rad do 15. decembra 2017. godine Studentskoj službi i isti odbrane najkasnije do 28. decembra 2017. godine.

Studenti specijalističkih strukovnih studija koji ne postupe na način opisan u tački 1. ove Odluke ili imaju, pored završnog rada još nepoloženih ispita, obnavljaju godinu studija i upisuju nepoložene predmete uključujući i završni rad, uz uplatu naknade srazmerno broju ESPB bodova predmeta koje ponovo upisuju