Studentski krediti i stipendije

Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije mogu da se prijave na konkurs za dodelu kredita ili stipendije za šk. 2017/18. godinu i podnesu službi za studentska pitanja sva potrebna konkursna dokumenta. Rok za prijavu na konkurs je do 31. oktobra 2017. godine.

Odštampani komplet konkursnih obrazaca u vidu brošure može se nabaviti u „Prosvetnom pregledu“, Beograd, Dečanska 6/III.

U Valjevu, 03.10.2017. godine                                        Studentska služba