Akreditovan program master strukovnih studija

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) Visoka poslovna škola strukovnih studija je dobila akreditaciju master studija za studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

Valjevska državna visoka škola je jedna od prvih državnih visokoškolskih institucija u Srbiji kojoj su akreditovane studije II stepena visokog obrazovanja.

“U praksi, to znači da će studenti ubuduće nakon završenih osnovnih studija, sa najmanje 180 ESPB bodova, moći da nastave školovanje na dvogodišnjim master strukovnim studijama. Završetkom ovih studija studenti stiču 300 ESPB bodova, dobijaju zvanje strukovni master ekonomista i diplomu II stepena visokog obrazovanja (kome pripadaju i master akademske srudije), rekao je na konferenciji za novinare direktor VIPOS-a dr Mlađen Vićentić.

Po njegovim rečima, VIPOS će u narednom periodu promovisati master studije, a potom će slediti i raspisivanje konkursa za upis. “Školarina će biti promotivna i znatno niža od školarina koje su odredile ostale visoke škole. Naime, od kako je objavljena vest o akreditaciji master studija, javio nam se veliki broj naših nekadašnjih studenata, kao i diplomaca ekonomskih fakulteta  koji su zainteresovani za upis na master studije, tako da očekujemo da bi nastava mogla da počne već u prvoj polovini novembra”, objasnio je Vićentić.

 

Pomoćnica direktora Vesna Marković je objasnila da je akreditovani studijski program Poslovna ekonomija i informatika koncipiran u saradnji sa jednim brojem valjevskih preduzeća i institucija.

„Ideja je da se raviju stručna i praktično primenljiva znanja iz ekonomije i poslovne informatike. U prvoj godini master studija studenti će imati pet obaveznih predmeta, a u drugoj izbornu grupu predmeta, kako bi se svaki student profilisao za oblast koju želi. Završni master rad bi obavezno bio istraživanje ili rešavanje konkretnog problema u nekom preduzeću ili instituciji, a u komisiji za odbranu tog rada svakako bi bio bar jedan predstavnik preduzeća“, rekla je Vesna Marković.

Za upis prve generacije odobreno je 50 mesta za samofinansirajuće studente.