Poslovni engleski jezik, MPEN

Studijski programPoslovna ekonomija i informatika
Vrsta i nivo studijamaster strukovne studije
Naziv predmetaEngleski poslovni jezik
Broj ESPB6Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku u međunarodnom poslovnom okruženju.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada predviđeni programski sadržaj osposobljen je da:
– koristi poslovnu terminologiju iz oblasti ekonomije i informatike u realnom poslovnom okruženju i svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji na engleskom jeziku;
– obavlja poslovnu korespondenciju (imejl, poslovno pismo, razne vrste ugovora, sastavljanje porudžbina, poslovna saopštenja, dopisi, itd.);
– obavlja telefonske razgovore na engleskom jeziku u poslovne svrhe;
– napiše radnu biografiju i propratno pismo za prijavljivanje na konkurs;
– priprema i održava prezentacije inostranim partnerima;
– uspešno učestvuje u pregovorima i dogovorima sa inostranim poslovnim partnerima;
– ostvari adekvatnu interakciju u usmenoj i pisanoj formi sa inostranim partnerima poštujući kulturološke i sociološke razlike;
– koristi stručnu literaturu iz oblasti ekonomije i informatike na engleskom jeziku.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Tematika i terminologija:
– Poslovna korespondencija (različiti formati);
– Različite vrste ugovora;
– Telefoniranje u poslovne svrhe (rezervacije, zakazivanje/otkazivanje/potvrđivanje termina, različite vrste dogovora, itd.);
– Poslovni sastanci i pregovori (vokabular, funkcije – slaganje/neslaganje, davanje/traženje reči, argumentovanje, rezimiranje, itd.);
– Prezentacije (vokabular, funkcije – delovi prezentacije, struktura, itd.)
– Radna bigrafija (CV), ponude za radno mesto, prijavljivanje na konkurs, odgovor na konkursnu prijavu (forma i obavezni delovi radne biografije, prihvatanje/odbijanje, pisanje motivacionih pisama, itd.)
2. Gramatika i funkcije:
– revizija gramatičkih struktura i funkcija engleskog jezika neophodnih za poslovnu komunikaciju
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Pisanje imejlova, različitih vrsta poslovnih pisama, saopštenja, dopisa, itd.
2. Sastavljanje i prevođenje različitih vrsta ugovora.
3. Obavljanje telefonskih razgovora u poslovne svrhe.
4. Simulacija poslovnih sastanaka, pregovora i dogovora.
5. Diskusije, studije slučaja, prezentacije (kompanije, poslovnih rezultata, proizvoda i usluga, itd.)
6. Korišćenje stručne literature iz oblasti ekonomije i informatike na engleskom jeziku.
Literatura
1Sweeney, S. (2003): Eglish for Business Communication. Cambridge University Press. Cambridge.
2Ashley, A.(2003): A Hadbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press. Oxford.
3Mascull, B. (2010): Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press. Cambridge.
4Whitby,N. (2006): Business Benchmark Pre-intermediate to Intermediate Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONPraktični istraživački radOstali časovi
222
Metode
izvođenja
nastave
Aktivno učešće studenata na predavanjima i vežbama, rad u malim grupama sa akcentom na komunikativnom pristupu učenju stranog jezika, simulacije, igre uloga, analize primera iz prakse (case studies), individualne i grupne prezentacije, primena informacionih tehnologija u nastavi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktičan rad20usmeni ispit40
kolokvijumi/test30praktični ispit
seminariski rad