I godina, Poslovna ekonomija – intervju sa mentorom

Mentor studijskog programa Poslovna ekonomija obaviće intervju sa studentima po sledećem rasporedu:
– PEK1 (grupa za vežbe iz predmeta Uvod u informatiku): utorak, 17.10.2017. od 13:30 u kabinetu br. 30
– PEK3 (grupa za vežbe iz predmeta Uvod u informatiku): sreda, 18.10.2017. od 12:00u kabinetu br. 30
– PEK4 (grupa za vežbe iz predmeta Uvod u informatiku): sreda, 18.10.2017. od 14:00 u kabinetu br. 30
– PEK2 (grupa za vežbe iz predmeta Uvod u informatiku): četvrtak, 19.10.2017. od 14:15 u kabinetu br. 30
Napomena: intervju je obavezan za sve studente, osim za studente koji su ga već obavili sa prof. Vesnom Marković.
Zaposleni studenti treba što pre da se jave predmetnim nastavnicima, u terminu njihovih konsultacija, i da se informišu o predmetu, predispitnim i ispitnim obavezama.
Zaposleni studenti koji još uvek nisu dostavili potvrde o zaposlenju treba što pre da ih donesu mentoru.

Tatjana Dugošija MA