Obuka i razvoj zaposlenih u „Titan“ cementari Kosjerić

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Branko Matić, 2/. dr Milivoje Stanković i 3/. dr Snežana Rakić, dana 20.10.2017. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Gavrilović Gordane iz Kosjerića na temu: “Obuka i razvoj zaposlenih u „Titan“ cementari Kosjerić

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 26.10.2017. godine sa početkom u 10:15 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gavrilović Gordana iz Kosjerića je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs