Svečana dodela diploma i nagrada najboljim studentima

 

OBAVEŠTENјE za diplomce Škole

6. novembra 2017. godine u Amfiteatru Škole u 14 časova je svečana dodela diploma i nagrada najbolјim studentima i diplomcima.

Diplomci akreditovanih osnovnih strukovnih studija treba da dođu u Školu pre uručenja diplome (najkasnije do 13:00 časova), kada će u Studentsku službu predati  dokaz o uplati troškova izdavanja diplome na iznos od 3000,00 dinara.

Diplomci dvogodišnjih studija troškove izdavanje diplome plaćaju u iznosu od 2.000,00 dinara.

Neophodno je da diplomci sa sobom obavezno ponesu ličnu kartu.

Za diplomce koji su opravdano sprečeni, preuzimanje diploma mogu izvršiti lica koja oni pismeno ovlaste posebnim ovlašćenjem.