Beljić Danijela, MA

MA Danijela Beljić

Kabinet: 30
Lokal: 109

Konsultacije:
Utorak: 09:30-11:30

e-mail: danijela.beljic@vipos.edu.rs

MA Danijela Beljić, profesor engleskog jezika i književnosti, rođena je 19.01.1977. godine u Valjevu. Na Filološkom fakultetu u Univerziteta u Beogradu, grupa engleski jezik  i književnost, diplomirala je 2000. godine. Završila je master akademske studije drugog stepena 2013. godine na istom fakultetu i stekla akademski naziv master profesor jezika i književnosti. U Školi je angažovana od 23.10.2017. godine na poslovima nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika.

 

 

Оставите одговор