Kaća Vićić

Kaća Vićić

Kabinet: 30
Lokal: 109

Konsultacije:
Ponedeljak: 16:00-17:00
Utorak:  16.00-17.00

e-mail: kacavicic@gmail.com

Kaća Vićić, profesor engleskog jezika i književnosti, rođena je 18.02.1978. godine u Valjevu. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2003. godine. U Školi je angažovana od 23.10.2017. godine na poslovima nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika.