Konačna rang lista kandidata za upis na master strukovne studije

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO
13.11.2017. godine
Broj 746

Komisija za sprovođenje upisa studenata na master strukovne studije za školsku 2017/18.  godinu, na osnovu odredaba člana 100. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS” br.88/2017) i čl. 9 Pravilnika o master strukovnim studijama br. 648/3 od 26.10.2017. (prečišćen tekst) utvrdila je i objavila

 

KONAČNU RANG – LISTU

PRVOG UPISNOG ROKA ŠK. 2017/18. GODINE

 svih kandidata za upis na master strukovne studije – studije drugog stepena visokog obrazovanja sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima

 

R. br. Prezime i ime Prosečna ocena Ukupan broj poena
         1. Živković (Stojan) Nenad 9,52 95.2
         2. Jerinić (Aleksandar) Jelena 9,36 93.6
         3. Matić (Veroljub) Marko 9,35 93.5
         4. Kastratović (Nenad) Ivana 9,33 93.3
         5. Davidović (Milan) Violeta 9,26 92.6
         6. Matić (Veroljub) Marijana 9,24 92.4
         7. Manojlović (Marko) Rade 9,23 92.3
         8. Topalović (Vladan) Jelena 9,12 91.2
         9. Dragović (Aleksa) Aleksandra 9,07 90.7
     10. Golubović (Mijodrag) Sanja 8,96 89.6
     11. Jerinić (Aleksandar) Ana 8,84 88.4
     12. Mihajlović (Zoran) Slađana 8,52 85.2
     13. Gavrilović (Vladan) Goran 8,47 84.7
     14. Bogdanović (Miroslav) Aleksandra 8,41 84.1
     15. Lazarević (Milada) Ivana 8,37 83.7
     16. Ilić (Mirko) Marija 8,30 83
     17. Milivojević (Dragan) Danijela 8,30 83
     18. Đurđević (Radomir) Predrag 8,21 82.1
     19. Živković (Živan) Voja 8,20 82
     20. Kujundžić (Milovan) Mihailo 8,19 81.9
     21. Aničić (Gojko) Jasmina 8,18 81.8
     22. Krndija (Andreja) Tina 8,15 81.5
     23. Jovičić (Rodoljub) Zorica 8,12 81.2
     24. Spasojević (Mija) Sanja 8,04 80.4
     25. Radosavljević (Radenko) Nikola 7,96 79.6
     26. Rakić (Živadin) Jasmina 7,96 79.6
     27. Živanović (Ljubiša) Biljana 7,93 79.3
     28. Lukić (Časlav) Aleksandar 7,80 78
     29. Marković (Ivan) Dragana 7,75 77.5
     30. Vasiljević (Milan) Goran 7,75 77.5
     31. Gavrilović (Zoran) Jovana 7,74 77.4
     32. Todić (Milorad) Nevena 7,70 77
     33. Marković (Jordan) Dragana 7,63 76.3
     34. Jovanović (Predrag) Marijana 7,48 74.8
     35. Matić (Miroslav) Milijana 7,46 74.6
     36. Marković (Života) Milica 7,44 74.4
     37. Tejić (Radoljub) Sanja 7,37 73.7
     38. Marković (Aleksandar) Nikola 7,32 73.2
     39. Đuričić (Marko) Lazar 7,28 72.8
     40. Arsenović (Ljubivoj) Marijana 7,13 71.3
     41. Bosiljčić (Slobodan) Nataša 7,11 71.1
     42. Drobnjak (Ilinka) Dragoslav 7,02 70.2
     43. Dragić (Milorad) Janko 6,96 69.6
     44. Pošarac (Sreten) Milena 6,96 69.6
     45. Marković-Belkhiri (Jasmina) Stefan 6,92 69.2
     46. Ristivojević (Vladimir) Katarina 6,47 64.7


Kandidati koji su ispunili uslove za upis, mogu se upisati od
13. do 17. novembra 2017. godine u terminu od 1000 – 1500 časova.

 

Predsednik Komisije za upis

mr Vesna Marković