Rezultati 1. kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa

ZAPISNIK O POLAGANJU KOLOKVIJUMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

(naziv visokoškolske ustanove)

U Valjevu

(sedište)

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Računovodstvo, revizija i porezi

Predmet:

Menadžment ljudskih resursa  1. kolokvijum 1. put

Šifra predmeta:

HRM      

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Stanković Milivoje

Grupa:

 

Ispitni rok:

Novembarski  1

Datum:

16.11.2017

Vreme:

11:00

Sala:

15

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

1.

6011/16

B

ĐOKIĆ ŽAKLINA

20

 

2.

6241/16

B

JELISAVČIĆ MILENKA

16

 

3.

6291/16

B

MILUTINOVIĆ MARIJA

15

 

4.

6271/16

B

RAŠEVIĆ MARIJANA

17

 

5.

6161/14

S

RAŠIĆ JOVANA

20

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna informatika

6.

8212/11

S

KOTARAC SLOBODAN

15

 

7.

8262/12

S

MARINKOVIĆ MARKO

15

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Marketing i trgovina

8.

6871/16

B

PROTIĆ ALEKSANDRA

15

 

Naziv studijskog programa:             Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

9.

6431/16

B

DODIĆ JELENA

21

 

10.

6191/16

B

FILIPOVIĆ ALEKSANDRA

19

 

11.

6023/16

B

KOLAREVIĆ KATARINA

25

 

12.

6641/16

B

MATIĆ MILUNKA

15

 

13.

6041/16

B

PAVLOVIĆ ANA

19

 

14.

6321/16

B

TEŠIĆ KATARINA

15

 

15.

6013/16

B

TOMIĆ JELENA

22

 

Datum:                                                                                                Potpis ispitivača: