Brendiranje u sektoru usluga

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Biljana Rabasović, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. Ivana Mijailović, dana 24.11.2017. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Ivković Aleksandre iz Koceljeve na temu: “Brendiranje u sektoru usluga

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 30.11.2017. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ivković Aleksandra iz Koceljeve je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs