Sastanak studenata PEK I sa mentorom

Sastanak studenata PEK I sa mentorom održaće se po sledećem rasporedu:

– PEKb: četvrtak, 30.11.2017. od 12:30 u slušaonici br. 16
– PEKa: četvrtak, 30.11.2017. od 14:15 u amfiteatru

Prisustvo studenata je obavezno.

Tatjana Dugošija MA