Studentski parlament

Kroz rad Parlamenta i njegovih organizacionih jedinica ostvaruje se:

 • zastupanje interesa studenata kroz učešće u organima upravljanja visoke škole,
 • organizovanje i koordinacija studentske naučno-istraživačke delatnosti,
 • sportske aktivnosti studenata,
 • izdavanje studentskih časopisa i novina (štampanih i elektronskih)
 • organizovanje kulturnih manifestacija i projekata,
 • organizovanje studentskih stručnih i naučnih razmena, kao i svih drugih vidova studentske saradnje sa drugim visokoobrazovnim institucijama,
 • organizovanje humanitarnih i edukativnih projekata,
 • druge aktivnosti od interesa za studente visoke škole.

Kontakt:
Savez studenata Visoka poslovna škola strukovnih studija,
Vuka Karadžića 3/a,
Kabinet 4

Članovi Studentskog parlamenta:

 • Tomić Marija – predstavnik I godine
 • Kotarac Lazar – predstavnik studijskog programa PIN I
 • Božović Jelena – predstavnik studijskog programa PEK I
 • Vasić Tamara – predstavnik II godine i predsednik
 • Mijailović Nikola – predstavnik studijskog programa PIN II
 • Pavlović Ana -predstavnik studijskog programa PEK II
 • Savić Miloš – predstavnik III godine
 • Ašković Rastko – predstavnik studijskog programa PIN III
 • Radojević Ivana – predstavnik studijskog programa PEK III

Pravilnik o radu Studentskog parlamenta možete pogledati ovde.

Humanitarna akcija “Paketić pun ljubavi” – Odluka

 

Оставите одговор