Domaća saradnja

Cilj studijskih programa Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu jeste stvaranje visoko strukovno osposobljenog kadra, koji će odmah biti spreman za rad, steći osnovu za napredovanje u struci, imati potrebu za stalnim sticanjem znanja i veština i biti spreman da se prilagodi promenama.

Za visoke strukovne studije na čijem razvoju Škola kontinuirano radi, zainteresovane strane su studenti, roditelji, budući poslodavci, privredne komore i profesionalna udruženja, domaća i strana akreditaciona tela. Pored njih, važne informacije za razvoj studijskih programa dobijaju se i od diplomiranih studenata koji rade u struci, kao i putem javnih rasprava i mišljenja konsultanata iz institucija sa kojima Škola sarađuje, kako bi se dobili odgovori na pitanja vezana za prioritete i vrste potrebnih zanimanja, potrebna stručna znanja i veštine i značaj potrebnih znanja za konkretna zanimanja. Primarni ciljevi studijskih programa orijentisanih ka praksi su unapređenje i implementacija stečenih stručnih znanja.

Analizom dosadašnjeg rada, kao i srodnih primenjenih studija u Evropi, uočavaju se značaj i potreba za povećanjem učešća praktičnih sadržaja tokom studija. Praktični sadržaji čine deo nastavnog procesa u kojem studenti treba da ovladaju određenim veštinama i steknu iskustvo u obavljanju standardnih poslova u okviru svoje struke. Realizuju se kroz stručnu praksu, završni rad, predavanja istaknutih stručnjaka iz prakse, posete preduzećima, sajmovima i slično. Primarnu ulogu u stručnom osposobljavanju ima boravak u kompanijama. Rad u virtuelnom preduzeću samo je priprema za odlazak u kompaniju i privremena zamena kada ne postoji dovoljan broj kompanija koje prepoznaju svoj interes i ulogu u razvoju modela strukovnih studija.

Da bi prethodno istaknuta praktična orijentacija studijskih programa bila konkretizovana, Škola već duži period radi na uspostavljanju i jačanju veza sa privredom i institucijama, jer smatra da je korist od te saradnje obostrana.

VIPOS ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji sa sledećim institucijama ili preduzećima:

 • Institut za primenu nauke u poljoprivredi – Beograd
 • „KEMIS“ doo, Valjevo,
 • „Europa – bus“ doo, Valjevo
 • „Valjevska pivara“ ad, Valjevo
 • Građevinsko preduzeće „Greda“ doo, Valjevo
 • „Europrom“ doo, Divci, Lukavac bb.
 • ANVES 014 doo, Valjevo
 • Generali osiguranje Srbija ado, Vladimira Popovića br. 8, Beograd
 • Fab doo, Valjevo, Lukavac bb
 • Wood Master doo, Valjevo, Majora Gavrilovića 1
 • Ibotool doo, Valjevo, Majora Gavrilovića 1
 • Stanojević doo, Valjevo, Cara Lazara 11
 • SZR Grafo pres, Valjevo, Petnica bb
 • Lifo doo, Valjevo, Bihaćka 17
 • Una mega shop, ZTR, Valjevo, Vladike Nikolaja 35/A, lam. B
 • National travel doo, Valjevo, Vojvode Mišića 14
 • Balkanik doo, Valjevo, Sinđelićeva 24
 • Integra Consulting , Valjevo, Užička 52
 • Aparteko doo Valjevo, Belo polje 108
 • Fima doo, Mionica, Toplički put 5
 • TOP-TIM doo, Valjevo, Železnička 8
 • Radux-Metal doo, Valjevo, Milića Kedića bb
 • Bosis doo, Valjevo, Popučke bb
 • TR „Minal“, Kruševac, Kninska 10
 • SZTUR „Podgorina“, Save Dopuđe 1, Valjevo
 • Prerada voća i povrća „Aronko“, Sedlari bb, Valjevo
 • DOO „YU EUROPA“, Đerdapska 142, Valjevo
 • SZTR „Jablanik“, Sedlari bb, Valjevo
 • SZTR „EURO PEK“, Đerdapska 142, Valjevo
 • Udruženje „iRevolucija“, Vladike Nikolaja 54, Valjevo
 • Podgorina Frucht d.o.o., Pere Jovanovića Komirićanca 27, Osečina
 • HK „Krušik“ a.d., Vladike Nikolaja 59, Valjevo
 • Gorenje d.o.o., Bulevar palih boraca 5, Valjevo

Uključivanjem preduzeća kao partnera u obrazovanje otvara se mogućnost da kroz učešće u kreiranju i poboljšanju studijskih programa, realizaciji stručne prakse, komisijama za odbranu praktičnih i diplomskih radova, daju svoj doprinos pronalaženju optimalnog modela strukovnih studija.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju u privredi, Škola planira da i dalje radi na razvijanju ove saradnje, kako bi preduzeća prepoznala svoj interes, koji se ogleda pre svega u mogućnosti uočavanja i izbora najkreativnijih i najsposobnijih studenata kao potencijalnog kadra koji već poznaje rad preduzeća, smanjenja troškova vezanih za nalaženje, obučavanje i uključivanje u rad novog kadra, rešavanja sve češćeg problema poslodavaca da i pored velikog broja nezaposlenih nađu stručnjaka koji odgovara potrebama preduzeća.

Оставите одговор