Posledice predloženih izmena pravnog okvira na neporeske obaveze preduzeća – lokalne administrativne takse, lokalne komunalne takse i naknade u budžetskim prihodima jedinica lokalne samouprave – primer grada Valjeva i Šapca

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. dr Slobodan Ilić i 3/. Nenad Mihailović, dana 18.12.2017. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Živanović Jasmine iz Valjeva

na temu: “Posledice predloženih izmena pravnog okvira na neporeske obaveze preduzeća – lokalne administrativne takse, lokalne komunalne takse i naknade u budžetskim prihodima jedinica lokalne samouprave – primer grada Valjeva i Šapca

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.12.2017. godine sa početkom u 16:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Živanović Jasmina iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs