Januarski ispitni rok

Januarski ispitni rok počinje 15.01.2018. i traje do 27.01.2018.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 11.01.2018.

 Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Raspored predispitnih i ispitnih aktivnosti u januarskom roku možete pogledati ovde.