Prijavljivanje ispita u odloženim terminima

U odloženim terminima mogu se polagati samo ispiti bez predispitnih obaveza.

  • Studenti koji su prijavili ispite za redovne termine, mogu prijaviti polaganje ispita za odloženi termin najkasnije 24 sata pre održavanja redovnog termina ispita, uz uplatu naknade od 800 dinara.
  • Studenti koji nisu prijavili ispite u redovnom terminu, mogu prijaviti ispite za odloženi termin najkasnije 24 sata pre održavanja odloženog termina ispita. Naknada za prijavu ispita iznosi 800 dinara (budžetski studenti) i 1.600 dinara (studenti koji se sami finansiraju).
    Studenti mogu prijaviti ispite za odloženi termin na dan polaganja ispita u odloženom terminu, uz naknadu od 2.400 dinara.

Napomena: Studenti koji prijavljuju ispite za odložene termine, popunjavaju i predaju prijavu za polaganje isključivo u studentskoj službi.

Sekretarijat škole