Stojanović Nikola MA

 

Nikola Stojanović MA

Kabinet: 44
Lokal: 124
e-mail: nikola.stojanovic@vipos.edu.rs

Nikola Stojanović MA, rođen je 09.02.1984. godine u Valjevu. Diplomirao je 2010. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a 2013. godine na Univerzitetu Nortistern u Bostonu, Masačusets, SAD završio je master akademske studije. Doktorske studije upisao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 2018. godine. U Školi radi od 2018. godine. Ima zvanje asistenta za užu naučnu oblast Menadžment i organizacija.