Stojanović Nikola, MA

MA Nikola Stojanović
Kabinet: 44
Lokal: 124
Konsultacije:
Ponedeljak: 14:00-16:00
e-mail: nikola.stojanovic@vipos.edu.rs

Nikola Stojanović MA, rođen je 09.02.1984. godine u Valjevu. Diplomirao je 2010. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a 2013. godine na Univerzitetu Nortistern u Bostonu, Masačusets, SAD završio je master akademske studije i stekao akademski naziv master u organizacionom liderstvu. Doktorske studije upisao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. U Školi je u radnom odnosu od 01.01.2018. godine. Ima zvanje asistenta za užu naučnu oblast Menadžment i organizacija.