Odbrana seminarskih i projekata iz predmeta Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju

Obaveštavaju se studenti MSS da će se prvi termin za odbranu seminarskih/projekata iz predmeta Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju, usled promena u rasporedu i u dogovoru sa studentima na predavanjima, odgoditi i održati 21.2.2018. (od Aleksić do Manojlović) i 22.2.2018. (od Marković do Živković) u 17:00 časova. Prijavljivanje predispitne obaveze je najkasnije do 19.02.2018.

Detaljni spiskovi su na raspolaganju studentima na e-nastavi.