Upoznajte studijski program Poslovna ekonomija

Studijski program: Poslovna ekonomija

Cilјevi studijskog programa usmereni su na sticanje kompetencija i veština za obavlјanje raznovrsnih poslova visokog nivoa stručnosti u oblasti poslovne ekonomije, u skladu sa savremenim tendencijama vezanim za poslovanje preduzeća, banaka i osiguravajućih društava kao i institucija i preduzeća u javnom sektoru, agrosektoru i sektoru turizma.

Poslovna ekonomija