Master studije – rezultati ispita i kolokvijuma

PRVA GODINA
Školska 2019/20. godina
 
DRUGA GODINA
Školska 2019/20. godina

 


Poeni, ocene i ESPB bodovi za prethodne školske godine:

PRVA GODINA
Školska 2018/19. godina
Školska 2017/18. godina
DRUGA GODINA
–  Školska 2018/19. godina

*Tabele sa rezultatima možete pogledati nakon prijavljivanja sa školskim nalogom.

Da biste pristupili podacima za određeni predmet, kliknite mišem na naziv predmeta.

Da biste unosili podatke za neki predmet: Prijavite se i odaberite dokument.