Prijavljivanje ispita u odloženim terminima

U odloženim terminima mogu se polagati samo ispiti bez predispitnih obaveza.

Studenti koji su prijavili ispite za redovne termine, mogu prijaviti polaganje ispita za odloženi termin najkasnije 24 sata pre održavanja redovnog termina ispita, uz uplatu naknade od 1.000 dinara.

Studenti koji nisu prijavili ispite u redovnom terminu, mogu prijaviti ispite za odloženi termin najkasnije 24 sata pre održavanja odloženog termina ispita. Naknada za prijavu ispita iznosi 2.000 dinara.

Studenti mogu prijaviti ispite za odloženi termin na dan polaganja ispita u odloženom terminu, uz naknadu od 3.000 dinara.

 

Napomena: Studenti koji prijavljuju ispite za odložene termine, popunjavaju i predaju prijavu za polaganje isključivo u studentskoj službi.

 

Sekretarijat škole