Održan seminar o Centralnom registru faktura

Dana, 06.03.2018., održan je seminar na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu (VIPOS) na temu “Obavezna registracija izdatih faktura prema javnom sektoru i druge dokumentacije za isplatu u Centralnom registru faktura od 01.03.2018.”. Predavači na seminaru, kome je prisustvovalo više od 70 predstavnika privatnog i javnog sektora, su bili dr Momčilo Vasiljević i Nenad Mihailović, profesori VIPOS-a.

Od 01. Marta 2018. godine, u skladu sa Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu, izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Upravi za trezor počeo je sa radom novi informacioni sistem – Centralni registar faktura (CRF).

Svrha CRF jeste evidentiranje svih potraživanja koje subjekti iz privatnog sektora imaju prema javnom sektoru (osim prema javnim preduzećima), kao i potraživanja između institucija javnog sektora. Na stručnom seminaru predavači VIPOS-a, učesnicima su, između ostalog, podrobno objašnjavali novi regulatorni okvir, uslove za uspešnu naplatu obavljenog posla u komercijalnim transakcijama, kao i sam način i postupak registrovanja faktura u Centralnom registru faktura.

“Svaki put kada privatni sektor izdaje fakturu javnom sektoru (osim javnim preduzećima), u zakonskoj obavezi je da te fakture registruje u Centralnom registru faktura. To je aplikacija koju je početkom februara kreirala Uprava za trezor. Međutim, veliki problem je u tome što se ta aplikacija u poslednjih mesec dana konstantno menjala, ali verujemo da će u narednom periodu zaživeti u potpunosti, kako bi svi korisnici nesmetano koristili aplikaciju CRF, rekao je nakon seminara medijima Nenad Mihailović.

Kako je naglasio, iako se izdavanje faktura odnosi na javni sektor koji obuhvata i javna preduzeća, ona su na nekin način izuzeta iz CRF, dok za njih ne bude zaživeo poseban sistem. To u praksi znači da se trenutno izdate fakture javnim preduzećima ne registruju u CRF. Mihailović je dodao da što se tiče rokova plaćanja, oni ostaju identični kao i do sada, ali je napomenuo da ti rokovi počinju da teku od dana kada je poverilac registrovao fakturu u CRF, a ne od dana kada je fakturu izdao.

„Ovo je sve jako važno i za medije, jer korisnici javnih sredstava često koriste usluge medija kroz reklamu i zato i mediji moraju sprovesti proces registracije faktura u CRF“, rekao je Mihailović novinarima.

Što se tiče kaznene politike, kazne za javni sektor sprovodi budžetska inspekcija, dok je privatni sektor u nadležnosti Poreske uprave. Kazne, inače, važe i za poverioce i dužnike i kreću se u iznosu do 2.000.000 dinara, ukoliko fakture nisu na propisan način registrovane u CRF.