Predavanje za studente koji slušaju predmet Marketing usluga

U utorak, 13.03.2018. sa početkom u 10:45 (sl.15), predavanje za sve studente koji slušaju predmet  Marketing usluga, održaće Violeta Milošević, direktor Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović”. Tema predavanja je bibliotečka delatnost i sve veća primena marketinških  alata u ovoj oblasti. U istom terminu biće podeljeni i zadaci u okviru projekta koji se realizuje sa Bibliotekom.
Vežbe se za obe grupe nastavljaju u istoj slušaonici u terminu od 12:30.