Polaganje 1. popravnih kolokvijuma u aprilskom ispitnom roku šk.2017/18

U aprilskom ispitnom roku studenti mogu prijavljivati i polagati predispitne i ispitne obaveze samo iz predmeta koje su već odslušali.

Prvi kolokvijum iz predmeta koje slušaju u prolećnom semestru 2017/18 školske godine (tj. koje sad slušaju) studenti mogu polagati u redovnoj kolokvijumskoj nedelji (19-24. marta 2018). Pored ovoga, studenti će moći polagati ove kolokvijume i u popravnom terminu koji će biti organizovan u toku drugog bloka tekućeg semestra u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.