Aprilski ispitni rok, šk. 2017/18.

Aprilski ispitni rok počinje 26.03.2018. i traje do 10.04.2018.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 22.03.2018.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum, i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).