Dodela diploma

  1. aprila 2018. godine u 14:30 časova u nastavničkoj kancelariji je svečana dodela diploma i nagrada najboljim diplomcima specijalističkih strukovnih studija.

Diplomci specijalističkih strukovnih studija treba da dođu u Studentsku službu pre uručenja diplome (najkasnije do 14:00 časova), kada će predati dokaz o uplati troškova izdavanja diplome na iznos od 3.500,00 dinara. Neophodno je da diplomci sa sobom obavezno ponesu ličnu kartu.

Za diplomce koji su opravdano sprečeni, preuzimanje diploma mogu izvršiti lica koja oni pismeno ovlaste posebnim ovlašćenjem.

 

 

 

U Valjevu, 21.03.2018.                                                                Sekretarijat Škole