Marketing usluga – predavanje Violete Milošević

Predavanje direktorke Matične biblioteke, Violete Milošević, je u ponedeljak u 10:45 (amfiteatar). Predavanje je uvod u izradu projekta na Marketingu usluga i namenjeno je svim studentima koji slušaju predmet. Studenti angažovani na obuci za korišćenje elektronskih servisa, pored ovog predavanja, treba da prisustvuju i obuci, koja će se održati istog dana od 17 časova (sl. 22).