Stručna poseta studenata VIPOS-a „Bosisu“

Tradicionalna godišnja, stručna poseta studenata Visoke poslovne škole strukovnih studija kompaniji „Bosis“ realizovana je u četvrtak, 19.4.2018. god. Naime, 35 studenata druge i treće godine studijskih programa Poslovna ekonomija i Poslovna informatika, u okviru predmeta Preduzetništvo posetili su firmu za proizvodnju ambalaže „Bosis“. Cilj ove posete, koju je odobrio vlasnik štamparije „Bosis“ bio je da se studenti na najbolji mogući način upoznaju sa direktnim procesom organizacije rada i poslovanja jedne uspešne kompanije, što će im pomoći u sticanju praktičnih strukovnih znanja iz Poslovne ekonomije i informatike.

Studenti su upoznati sa zaokruženim proizvodnim procesima (ofset štampa, lakiranje, kaširanje, štancanje, lepljenje, plastifikacija) u proizvodnji i transportu različitih vrsta ambalaže.

Studenti su imali priliku, da pitaju i tako saznaju kako je „Bosis“ od male radionice za sito štampu 1982.godine, posle 36 godina postojanja ubedljivo zauzeo poziciju srpskog lidera u proizvodnji štampane i kaširane ambalaže. U razgovoru sa vlasnikom firme Bogoljubom Pantelićem, upoznali su se sa raznim aspektima njihovog poslovanja: tržištem, cenama, konkurencijom, novom misijom, vizijom i bazičnim vrednostima kompanije, integrisanim informacionim sistemom, postignutim rezultatima u razvoju i unapređenju privrede, aktivnostima koje se odnose na društveno odgovorno poslovanje, ali i o stanju, potrebama i problemima preduzetnika u Srbiji, kako mlad čovek postaje preduzetnik, koja pitanja sebi treba da postavi pre nego što se odluči za osnivanje firme, motivima za ulazak u biznis i sl.

Kao društveno odgovorna firma, „Bosis“ je ojačao svoju saradnju sa VIPOS-om na predavanjima i radionicama namenjenim studentima Škole. U menadžment timu Bosisa su i nekadašnji studenti VIPOS-a.