Multidisciplinarna radionica za maturante Ekonomske škole

U sklopu poslovno-tehničke saradnje koju imaju Visoka poslovna škola strukovnih studija i srednja Ekonomska škola Valjevo, danas je u VIPOS-u za deo maturanata te škole održana multidisciplinarna stručna radionica.

U radionici, čija je tema bila „Poreski bilansi i primena knjigovodstvenih programa u sastavljanju finansijskih izveštaja“, učestvovalo je 17 učenika četvrtog razreda odeljenja Finansijski administrator Ekonomske škole, a mentori su bili predavači VIPOS-a dr Momčilo Vasiljević i Nenad Mihailović.

Stručna radionica važna je za ove valjevske srednjoškolce u smislu praktičnog osposobljavanja za njihovu profesionalnu orijentaciju, te za razvijanje njihovih veština i stručnih kompetencija.