Stručna praksa digitalizacije u gradskoj biblioteci

Kroz ovogodišnju stručnu praksu, studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija uključeni su u projekat digitalizacije arhivske građe koji već nekoliko godina sprovodi valjevska matična biblioteka „Ljubomir P. Nenadović“.

Grupa studenata prve godine na stuidijskom programu Poslovna informatika, koji su najpre u školi prošli teorijsku obuku, u naredne tri sedmice, sve do 8. juna, stručnu praksu će obavljati u gradskoj biblioteci.

Njihov praktični zadatak biće rad na digitalizaciji određene arhivske građe, od starih istorijskih spisa do arhiviranih brojeva lokalnog nedeljnika „Napred“ u valjevskoj biblioteci.