Budući studenti “Agroekonomije i ruralnog razvoja” biće traženi stručnjaci agrobiznisa

Visoka poslovna škola strukovnih studija organizovala je Okrugli sto pod nazivom „Agroekonomija i ruralni razvoj“, posvećen upisu na novoakreditovani istoimeni modul koji je nastao kao plod uspešne saradnje profesora Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavnika Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, srednjih poljoprivrednih škola, Poljoprivredne savetodavne službe Valjevo, uspešnih kompanija iz Kolubarskog okruga i nastavnog kadra VIPOS-a.

Valjevska državna visoka škola ovaj modul realizuje u okviru postojećeg studijskog programa Poslovna ekonomija, a po rečima direktora VIPOS-a dr Mlađana Vićentića, koji je učesnicima Okruglog stola predstavio modul, „Agroekonomija i ruralni razvoj“ predstavljaju izuzetno perspektivni program, s obzirom da je poljoprivreda uz IT sektor realna budućnost domaće ekonomije.

„O tome svedoći i činjenica da je najveći broj IPA fondova EU upravo opredeljen za srpsku poljoprivredu. Na modulu Agroekonomija i ruralni razvoj, između ostalog, izučavaće se i to kako i na koji način utvrditi troškove u proizvodnji, kako kalkulisati cenu koštanja, kako utvrditi poslovni uspeh i bilans stanja, kako predvideti rizik u poslovanju i osigurati se, kako iskoristiti znanja iz oblasti zadrugarstva.. Nakon opsežnih konsulatacija sa poljoprivrednim školama, Poljoprivrednom savetodavnom službom i uspešnim kompanijama, odlučili smo da našu obrazovnu ponudu proširimo ovim modulom i napominjemo da nijedna visoka škola ovog tipa u Srbiji takav modul nema“, rekao je dr Vićentić.

            U kreiranju i realizaciji ovog nastavnog modula značajno je bilo učešće dr Zorice Vasiljević, redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta beogradskog Univerziteta, koja je istakla da je VIPOS, kao institucija duge tradicije, sada napravila dobar potez akreditacijom Agroekonomije i ruralnog razvoja.

„To je veoma značajno jer sam valjevski kraj ima sve potencijale i resurse za razvoj agrobiznisa. Škola već ima odličan kadar iz oblasti ekonomije, a sada je osmišljen dobar program sa pravim predmetima. Nadamo se da će učenici srednjih škola ne samo u Valjevu, već i u čitavom regionu to prepoznati i sebi naći na ovom smeru. Jer, potražnja za školovanim agroekonomistima je sve veća. Stručnjaci ovog profila sutra će moći da urade biznis plan,  da apliciraju za druga sredstva i pomognu poljoprivrednicima koji imaju resurse, a ne znaju kako da ih iskoriste. Srbija kao država još uvek veliki deo BDP-a pravi u poljoprivredi, koja je jedina privredna grana koja već godinama pravi spoljnotrgovinski suficit. Zato će budući studenti Agroekonomije i ruralnog razvoja, a potom stručnjaci u toj oblasti, definitivno moći da budu atraktivni na tržištu rada, bilo kao zaposleni u institucijama vezanim za poljoprivredu, bilo kao vlasnici sopstvenih gazdinstava“, smatra dr Zorica Vasiljević.

U radu Okruglog stola posvećenog novom studijskom modulu VIPOS-a, učestvovali su i dr Jonel Subić, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, dr Vlada Kovačević, naučni saradnik tog instituta, predstavnici Poljoprivredne savetodavne službe i kompanija.