Overa prolećnog bloka

Overa prolećnog bloka obaviće se od 28.05.2018. do 01.06.2018.
Studenti koji se finansiraju iz budžeta za overu treba da imaju sve potpise, indeks i 1 semestralni list.
Samofinansirajući studenti uz sve gore navedeno  prilažu i uplatu od 1.000 din. za overu bloka.
Studenti koji su u radnom odnosu prilikom overe bloka prilažu i kopiju potvrde poslodavca. 
Studenti koji ne overe prolećni blok neće moći polagati kolokvijume i ispite u junskom ispitnom roku.