Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata

Nakon obavljenog prijemnog ispita formira se jedinstvena rang-lista kandidata. Kandidati mogu imati maksimalno 100 poena (najviše 40 na osnovu uspeha iz srednje škole i najviše 60 na prijemnom ispitu). Na osnovu rang liste određuje se:

  • da li kandidat može biti upisan (mora imati ukupno 30 poena),
  • da li će biti finansiran iz budžeta (ima više od 50 poena i nalazi se na rang listi do broja određenog za upis na budžet)
  • ili će sam plaćati školarinu.

Dodatne informacije možete dobiti:

  • lično: Dan otvorenih vrata, sredom od 12 do 14h
  • putem telefona: 014/224-735; 232-644
  • putem e pošte: upis
  • putem facebook-a: facebook.com/vipos.rs