Junski ispitni rok šk. 2017/18.

Junski ispitni rok počinje 11.06.2018. i traje do 30.06.2018.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 07.06.2018.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).