Prijava kolokvijuma i ispita u Junskom ispitnom roku šk. 2017/18.

Junski ispitni rok počinje 18.06.2018. i traje do 30.06.2018.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do subote 16.06.2018.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.