Kolokvijum iz Međunarodnog biznisa – četvrtak 14.06.2018.

Popravni 1 kolokvijum iz Međunarodnog biznisa kod prof. struk. sudija dr Đorđa Pavlovića, zakazan za 14.6.2018. od 9:00 zbog bolesti nastavnika se odlaže. O terminu naknadnog polaganja studenti će biti blagovremeno obavešteni. 
Samo za studente koji polože kolokvijum u ovom naknadnom terminu će biti organizovan i novi termin polaganja završnog ispita.