Prijava predispitnih obaveza – projekata

Studenti koji su u prethodnom periodu, u toku nastave ili u nedelji predviđenoj za predispitne obaveze, završili sa projektima i osvojili poene, potrebno je da te projekte prijave (kao i svaku drugu predispitnu obavezu – kolokvijum, seminarski rad i sl.) do kraja nedelje (zaključno sa subotom 16.06.2018.), kako bi mogli nesmetano da izađu na ispite u junskom ispitnom roku.